Ročná škola pre ženy s certifikáciou „Lektorka Loona dance“

Zážitkový tanec, prednášky a workshopy osobnostného a spirituálneho rozvoja

Oslava zdravých ženských kvalít ako potrebné včlenenie do dnešnej spoločnosti

Kľúčové hodnoty – sloboda, skutočnosť, láska, radosť a súlad (vzájomnosť)

Rozvoj vedomej ženskosti, tvorivosti a jedinečnosti ženy prostredníctvom Loona dance

Lucie
Loona

Tanečný koncept Loona dance vznikol v roku 2011 a jeho autorkou je Lucie Kupcová s umeleckým menom Lucie Loona

  • zakladateľka a riaditeľka Loona Dance Academy, s.r.o., autorka Loona Dance, školiteľka, mentorka, tanečná koučka a facilitátorka ženských skupín, organizátorka šamanských tanečných akcií
  • 12 rokov sprevádza ženy osobným a spirituálnym rozvojom, tiež matka obľúbeného projektu Dance To Ecstasy a Djka.

Loona dance sa stal čoskoro obľúbeným tanečným večerom pre ženy a veľmi rýchlo sa rozšíril. Vysoká návštevnosť lekcií, kurzov a vzrastajúci záujem o vyučovanie tohto tanca aj mimo Prahy viedlo k myšlienke vyškoliť nové lektorky Loona dance, tzv. Lunárne tanečnice, aby mohli ďalej šíriť tento tanec po ČR, SR aj v zahraničí. V roku 2013 tak vznikla prvá škola zážitkového tanca pre ženy s akreditovanou výučbou od MŠ ČR – Loona Dance Academy, s.r.o.

Od roku 2013 absolvovalo štúdium Loona Dance Academy cca 200 študentiek, z ktorých zhruba polovica bola akreditovaná a úspešne pôsobila alebo stále pôsobí ako lektorky Loona dance v ČR, SR aj v západnej Európe. Škola inšpirovala mnoho žien a Loona dance sa pre mnohých stal základom alebo odrazovým mostíkom pre ich novú budúcu prácu.

Loona Dance Academy
prichádza na Slovensko

V roku 2021 bolo sprístupnené štúdium Loona Dance Academy – MASTER pre získanie podlicencie na učebný koncept: Výcvik lektoriek Loona dance a pre následné otvorenie Loona Dance Academy aj v inej krajine ako ČR.
Týmto sa môže ľahšie sprístupniť výuka lektoriek Loona dance aj v iných krajinách a otvoriť cesta väčšiemu počtu žien, ktoré sa chcú stať certifikovanými lektorkami tohto tanečného konceptu, prípadne ich oslovuje iba osobnostný rozvoj vedomej ženy.

„Tento ročný Master výcvik som v roku 2021-2022 úspešne absolvovala a po 7 rokoch mojej tanečnej praxe prvej akreditovanej slovenskej lektorky Loona dance sa môžem v tejto chvíli ujať otvorenia prvého ročníka Loona Dance Academy 1-12/2023  na Slovensku.

Želám tomuto jedinečnému tanečnému projektu veľa úspechov a veľa nových láskavých a jedinečných lektoriek – tanečníc aj na Slovensku.“

Jana Kečkéšová
akreditovaná lektorka LD Master

Prečo
Loona dance
academy

Ako múdri ľudia hovoria, práve teraz sa nachádzame v čase revolúcie Vedomia. Je čas rozšíriť svoje Vedomie za hranice svojho tela a osobnosti. Je to byť si vedomý/á samého seba, t.j. „Kto som ja“. Uvedomiť sa vo Vedomí.

Doteraz tzv. ľavohemisférová spoločnosť (patriarchát) orientovaná viac na výkon, produktivitu, boj, moc a cieľ výrazne ovplyvnila naše správanie, pričom došlo k výraznej nerovnováhe polarít vo vnútornom a vonkajšom svete. Toto nastavenie spoločnosti zásadne ovplyvnilo Ženy a tá zdravá ženská sila – ženskosť, ktorá muža inšpiruje, sa vytratila.

A tak zámerom tejto školy pre ženy je predovšetkým zvyšovať Vedomie seba samej. Zmapovať si a kultivovať svoju ženskú a mužskú časť osobnosti, spojiť sa s telom, aby sme neskôr lepšie dokázali rozlíšiť, čo som a čo nie som Ja.

Dôsledkom tejto nerovnováhy sú vzrastajúce problémy v partnerstve, sexualite, single štýl života či časté ochorenia ženských orgánov, problémy s otehotnením, atď. Toto sú len základné dôsledky odpojenia dnešnej ženy od svojej zdravej ženskej energie, kvalít, sily, od svojej pravej hemisféry.

Riešením je teda vrátiť do súčasnej spoločnosti zdravé ženskej kvality, uvedomiť si svoju ženskú podstatu, spojiť sa so svojou špecifickou esenciou, rozvíjať svoju pravú hemisféru a zároveň si zvedomovať aj svoje mužské kvality. Tým opäť vraciame do života rovnováhu a spokojnosť. Byť si vedomá toho, kedy je potrebné využívať v živote ženské kvality (anima) a kedy mužské (animus). To je vedomé ženstvo a začiatok kontaktu so svojím pravým Ja, ktoré je Za osobnosťou.

Nadobudneme tak svoju silu, spoznáme svoju jedinečnosť a rozvinieme schopnosť tvoriť/ zhmotňovať/ realizovať. Posilníme tak seba–vedomie, sebaúctu, sebadôveru – toto sú základné piliere zdravej sebalásky, vďaka ktorej pocítime svoju seba-hodnotu

Ženy sa tak rozpomenú na posvätnosť svojej ženskosti, svojich darov a schopností a opäť môžu inšpirovať mužov. Tí potom môžu vytvoriť svet, v ktorom sa budeme cítiť všetci dobre. Je to proces precitnutia a táto škola môže byť takou ďalšou navigáciou pre nás ženy na tejto ceste k svojmu pravému Ja.

Keď žena mení svoje vnútorné pocity, začína sa cítiť inak. Tým mení nielen vzťah k sebe, ale aj všetko okolo seba a svoj život.

Chcem sa stať študentkou Loona Dance Academy

V prípade záujmu o absolvovanie školy prihláste sa vyplnením Registračného formulára.
Po jeho prijatí vám bude zaslaná Dohoda o štúdiu a ďalšie informácie.