Škola, ktorá mení životy

Ročné zážitkové a sebapoznávacie štúdium tanečného konceptu Loona dance a jeho filozofie v oblasti rozvoja Vedomého ženstva zakončené písomnou a praktickou skúškou a následným vydaním certifikátu s názvom Lektorka Loona dance s licenciou na 5 rokov.

(Pre ďalšie predĺženie licencie je podmienkou absolvovanie školenia pre aktualizáciu LD)

Vydaný certifikát Lektorka Loona dance oprávňuje lektorku na vedenie individuálnych a skupinových lekcií a 1-denného kurzu pre ženy Loona dance I. (na tému psychosomatika ženy, primárna prevencia ochorení ženských orgánov, ženský cyklus, vedomé a kultivované ženstvo) v rozsahu max. 8 hodín v tanečných a športových zariadeniach, relaxačných centrách a mimoškolských zariadeniach.

Štúdium pozostáva z 2 semestrov a ponúka:

1. semester

predovšetkým postupný rozvoj vedomého Ja v 5-tich moduloch pracujúcich celistvo, tj. na rovine fyzickej, emočnej, energetickej,  a taktiež v rovine spirituality ženy, sebastarostlivosti a duševnej výživy

2. semester

Následne nadväzujeme 5 výukovými seminármi – tréningami samotného tanečného konceptu a workshopmi na témy s týmto konceptom súvisiacich.

Výuka prebieha počas roka pravidelne jeden víkend v mesiaci.

Tento výcvik je z hľadiska náležitej výučby zážitkového tanečného konceptu Loona dance predovšetkým o seba-kultivácii v osobnostnej a duchovnej rovine, a tak obsahom štúdia sú okrem tanca a tanečných techník aj prednášky, zážitkové cvičenia, prechodové rituály, dychové a relaxačné cvičenia, imaginácia, spev, a pod.

Pre koho
je škola?

Štúdium je určené pre:
Laickú verejnosť

pre všetky ženy, ktoré milujú tanec, nepoznajú síce techniky, ale cítia, že sú dušou tanečnice, vnímajú rytmus a hudbu, chcú sa naučiť niečo nové, rozvíjať svoj tanečný potenciál, posunúť seba samú ďalej, podporiť svoj osobný rozvoj, seba – vedomie a napríklad to aj následne odovzdávať ďalej

Odbornú verejnosť

terapeutkám, tanečniciam, cvičiteľkám, tanečným lektorkám, inštruktorkám, pedagogičkám, lektorkám ženských seminárov …

Podmienky prijatia
 • dobrý zdravotný stav,
 • dosiahnutý vek min. 25 rokov,
 • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo ukončené stredoškolské vzdelanie s výučným listom alebo vysokoškolské vzdelanie,
 • kladný vzťah k hudbe, tancu a psychológii,
 • schopnosť vnímať rytmus
Základné
techniky
vo výcviku

Loona dance – zážitkový tanec, africký a orientálny tanec, konštelačný tanec a techniky, pohybová práca so živlami, archetypmi, polaritami, vizualizácia v pohybe, vedomý dotyk, prechodové a transformačné rituály, dychové techniky, práca s čakrami, práca s hlasom, zvukom, rytmom, zážitkové a tanečné hry/cvičenia, bio-energetické cvičenia, cvičenie panvového dna metódou 3×3, intuitívna kresba, astrológia, imaginácia, meditácia v pohybe a tichu, vytváranie spoločenstiev a zdieľanie na princípe medicínskeho kruhu.

I. semester
sebaskúsenostná zážitková časť

formou tanečných hier a konštelácií, transformačných rituálov, pravohemisférových cvičení a imaginácií, prednášok, sharingov (zdieľaní), dychových cvičení, a i.

 • prejdete výraznou osobnou premenou a zvýšite bdelosť/vedomie seba samej, a tým sa napojíte na svoju vlastnú osobnú silu, posilníte odvahu a schopnosť konať, byť aktívna či jasnejšie sa rozhodovať v oblastiach života, ktoré sú aktuálne
 • zregenerujete seba samú, rozšírite kapacitu energie v tele, znásobíte tak svoju fyzickú aj duševnú silu
 • oživíte predovšetkým svoje ženské centrum – panvu, rozšíri sa tak energetická kapacita v panve, rozprúdi sila, tzv. zakúrite v kotli :), čo vedie k nárastu energie celkovo, … sily, odvahy, schopnosti tvoriť, konať, k cíteniu radosti zo života, ku kultivácii alebo zvýšeniu sexuálnej chuti a vitality atď., atď. …, pretože panva, maternica, lono je náš generátor energie a ženský grál
 • zvedomíte si predovšetkým seba samú, tj. svoju osobnosť – zmapovanie psychiky (emócie, myseľ) a tela, aby ste ľahšie mohli pokračovať k svojmu Vyššiemu Ja – Vedomiu, k väčšiemu Nadhľadu
 • získate k tomu akúsi osobnostnú mapu a navigáciu 🙂
 • zlepšíte vzťah sama k sebe – zvýšenie seba-vedomia, sebadôvery, sebaúcty
 • zlepšíte sebavyjadrenie, prejav seba samej, toho Kto som
 • zlepšíte svoje rodinné a partnerské vzťahy
 • posilníte svoje ženské kvality a zharmonizujete ich so svojimi mužskými kvalitami podľa úrovne vášho poznania
 • výrazne zmeníte svoj osobný aj intímny život, v ktorom sa lepšie zorientujete
 • naučíte sa techniky na zvládanie emócií – bioenergetické cvičenia, pohybové a hlasové techniky
 • obnovíte dlhodobú radosť zo života, svoju silu, posilníte odvahu a mnoho ďalšieho …

Po fyziologickej stránke získate:

 • zlepšenie gynekologických, menštruačných problémov, ťažkostí v hrudnej, bedrovej alebo krížovej oblasti a bedier
 • posilnenie panvového dna, aktivácia celej panvovej oblasti, zlepšenie postoja a pohyblivosti tela
 • zlepšenie či zintenzívnenie sexuálneho života a pomoc pre prirodzené otehotnenie – veľmi pravdepodobné 🙂

Čo získate I. semestrom?

E-booky/ manuály zahŕňajúce zhrnutie uplynulého tematického víkendu, praktické tipy, odporúčania, mentálne a fyzické cvičenia na 21 dní po seminári, tak aby ste sa mohli ďalej rozvíjať a poradiť si v náročnejších životných situáciách.

Tieto cvičenia vám pomôžu udržať si získanú energiu a silu zo seminárov pre potrebné zmeny v živote, udržať si psychickú pohodu a pocit, že máte svoj život vo svojich rukách.

Štúdium je zamerané na témy:

 • vnútorná žena (anima), rozvoj vedomého ženstva cez 4 ženské piliere a 4 mužské piliere, vnútorné dieťa a matka, ženské archetypy a tiene ženy, kontakt so ženskou esenciou, iniciácia do dospelosti (duševná dospelosť)
 • vnútorný muž (animus), vnútorné dieťa a otec, vnútorné partnerstvo a svadba, cesta k vnútornej celistvosti a rovnováhe osobnosti
 • Tao filozofia ženstva a zdravia
 • základy fyzioterapie panvy, anatómie a fyziológie ženských orgánov
 • psychosomatika ženských orgánov, celostná gynekológia
 • základy cvičenia panvového dna – metóda 3×3 Renaty Sahani
 • otváranie hlasu
 • ženská cyklickosť a cyklický time management
 • rozvoj vnímania ženského spoločenstva, ženská pospolitosť, podporný kruh, ženská spiritualita a sebaliečenie

Čo bude po I. semestri?

Môžete pokračovať ďalej do II. semestra – výcvik Lektorka Loona dance alebo ukončiť štúdium.

II. semester
výuková časť- tréning
 • metodika a didaktika vedenia lekcie a denného seminára Loona dance
 • pohybové variácie, technika, energetické, uvoľňujúce a očistné tance a pohyby, kompozície a ich významy, najčastejšie chyby
 • ako viesť relaxácie, vizualizácie, meditácie, dychové cvičenia
 • základné princípy a pravidlá vedenia sharingu
 • jedinečnosť, tvorivosť, osobné know how, talenty a dary
 • základy práce so ženskými skupinami a ich vedením
 • spirituálna psychológia, krízová intervencia, práca s traumami, bodywork, prvá pomoc
 • bioenergetika – ako pracovať s emóciami
 • Tao ženské cvičenia
 • vedomé ženstvo (anima) – kvality 4 pilierov ženstva a vedomé mužstvo (animus)
 • etický kódex lektorky Loona dance
 • PR základy pre efektívnu komunikáciu a propagáciu lekcií a seminárov (sebaprezentácia, tvorba web.stránok, letákov, anotácií a iných propagačných nástrojov)
 • témy, definície a práca s energetickými centrami v tele
 • lunárny cyklus ako nástroj na rozvíjanie ženskej spirituality a vedomia
 • a mnoho ďalšieho

Čo získate II. semestrom?

 • inštruktážne videá tanca Loona dance – techniky
 • výukové skriptá, zoznam odporúčanej študijnej literatúry
 • hudobný sprievod (hudba určená pre LD)
 • hotové vizualizácie – relaxácie pre lekcie LD ako začiatočnícka podpora
 • začiatočnícka podpora a supervízia lektorky formou 1 individuálneho sedenia s 50% zľavou s polročnou platnosťou
 • prezentácia lektoriek Loona dance na www.loonadance.sk, FB školy, a iné
 • postgraduálne kurzy a opakovacie workshopy s výraznou cenovou zľavou
 • lekcie Loona dance po dobu výuky s 50% zľavou u akr. lektoriek LD
 • zľavy vrátane propagačných fotografií a iných materiálov, online kurzov, prednášok potrebných pre tanečné lekcie či osobnú prax

Oba semestre sú zamerané tiež na:

 • harmonizáciu fyzickej, psychickej (emočnej, duševnej) a spirituálnej úrovne tak, ako je u ženy pripravené
 • orientáciu v osobnosti, ako základ pre ďalšie Učenie vedúce k Poznaniu a k Vyššiemu Ja
 • vedomý rozvoj ženskej spirituality
 • rozvoj posvätného aspektu ženstva