O mne

Som tanečnica, sprievodkyňa žien, bádateľka ženského princípu, ktorá miluje sebaprežívanie v uvoľnení tela, odhaľovanie súvislostí života a jeho právd.

Cez prežitok tela a prijatie vnútorných zranení otváram priestor k sebapoznaniu, precitnutiu a vytvoreniu nových cestičiek života.

Cítim, že svet potrebuje ženy, ktoré sú si vedomé svojej hodnoty, skutočnej sily a nenahraditeľnej jedinečnosti. Až ženy znova otvoria svoje srdce dôvere vo svoje ženské kvality a sebaláske, budú šťastnejšie ich vzťahy, rodiny a následne aj celá spoločnosť.

A práve preto pomáham ženám zamotaným vo svete mužských kvalít tancom a individuálnym sprevádzaním poskladať čriepky seba samej do zrodenia láskavej, harmonickej a šťastnejšej bytosti, žijúcej svoj zmysluplný život vo vlastnej sile a integrite s vnútorným presvedčením „JA MôŽEM!“

Moja
osobná
cesta

Tanec

Prvá cesta začala už v detstve a pokračovala až do mojich dvadsiatich rokov – intenzívne, s veľkou láskou a zanietením som sa venovala pódiovému a scénickému tancu v tanečnom súbore. Tanec bol môj život, milovala som a milujem tancovať a dnes už viem, že mi bol zároveň aj veľkým bezpečným útočiskom pred mojími detskými bolesťami. Bol to môj krásny a bezpečný svet, v ktorom ožíval iba rytmus hudby a pohyb môjho tela. A moja myseľ, telo aj srdce boli odrazu v harmónii a vnútornej radosti. Nič iné v ten moment neexistovalo.

Hľadanie

Nasledovali roky tanečnej odmlky a osobného hľadania sa. Zamestnanie v kancelárii v rôznych firmách s kariérnym aj finančným rastom, vydaj, materstvo, rozvod a bolestivé stavanie sa na vlastné nohy, dlhoročná samostatná výchova syna. Na tanec a to, čím som predtým žila, akosi neostával čas a priestor …
Všetky tieto udalosti môjho života tvoria mozaiku osobného, niekedy tvrdého prerodu, sú pokladom skúseností, ktoré učia životnej múdrosti. Toto sa pamätá, to vám už nikto nevezme. S odstupom času je človek na seba hrdý a za to všetko aj vďačný, pošle preč pocity viny a zlyhania. Bez nich by nebol tu a práve tým, kým je.

Znovuzrodenie

Namiesto tanca mi pomáhali knihy, neskôr aj semináre a transformačné workshopy. Hľadala som v nich odpovede na svoje otázky spojené s hľadaním skutočnej pravdy o ľudskom šťastí, o mystériách života a božstve v nás – má Boh iba „mužskú tvár“? Ako je to s mužským a ženským princípom v nás, v prírode a v spoločnosti? A aká je skutočná podstata ženy a jej života? Aká je to prirodzená žena a ako ju v sebe objaviť? Ako byť ženskejšou a žiť šťastnejšie a spokojnejšie?

Ženy mi hovoria, že ich inšpirujem – k zmene postoja voči sebe. Ich život zrazu nabral iný smer, niečo si uvedomili, niečo je inak ako doposiaľ. A ja som za to vďačná! Toto je zmyslom mojej práce! Inšpirovať a ponúkať priestor k zážitku, uvedomeniu a zmene.

Cestičky môjho osobného rastu:

Pódiový a scénický tanec
Tanec Luny I. a II. – Surya Cinzia Donnoli
Permakultúrny dizajn – Jaroslav Svoboda
Prepis Limbického odtlačku – Zuzana Hozhoni
ZnovuZrození ženy – Zuzana Hozhoni
Veľký kruh života  – Surya Cinzia Donnoli

Aktivácia svetelného tela Merkaba – Ivan Serina
Škola rozpomínání  Drunvala Melchizedeka – Gabriela Dušková
Spirituálna púť do Glastonbury-mystického Avalonu – s Liliou Khousnoutdinovou a Mirkou Petrovičovou
Žena ve své síle I. (Kurandera) – Lucie Chvojková
Kňažky Starej Európy  –  Lilia Khousnoutdinová a Katinka Soetens Khousnoutdinová a Katinka Soetens

Loona Dance Academy I. a II. – akreditované štúdium – Lucie Kupcová

Reset bunečných pamätí maternice – Surya Cinzia Donnoli
Loona Dance Academy Master – licencia na výcvik Lektorka Loona dance – Lucie Kupcová
Výcvik Jedinečných sprievodcov Novej Zeme – Petra Košťálová a Lucie Bednářová

Moje veľké ďakujem patrí všetkým týmto lektorom a učiteľom, ktorí mi odovzdali to najlepšie zo seba a boli inšpiráciou k poznaniu a posunu.

Čo som objavila?

Spontánny tanec

Objavila som svet spontánneho tanca, ženskej hĺbky ukrytej v dare mesačnej cyklickosti a svet živlov, ktoré nás tvoria. Naučila som sa prežiť to všetko v sebe cez pohyb tela, jeho pocity a učiť sa z jeho zakódovanej múdrosti.

Spiritualita

Spoznala som, čo je to ženská bezprostrednosť, čistota a nevinnosť nášho vnútorného dieťaťa, ženská prirodzená krása a príťažlivosť spojená až s posvätnou magickosťou jej vyžarovania. Okúsila som silu a hĺbku ženských rituálov, dávnu silu a veľkosť ženského Božstva, ktoré sa stále ukrýva v nás, ženách.

Ženstvo

Pocítila som silu ženského kruhu, sesterstva a spolupatričnosti, jemnú a napriek tomu veľmi intenzívnu. Silu jednoduchých tanečných pohybov, krásu a magickosť ženských kruhových tancov. Objavila som svoju jedinečnosť tvorenia ukrytú v ženskom lone, maternici a kontakte s ňou. Našla som ženskosť v uvoľnení tela a mysle, v prijatí seba. Našla som silu ženy v seba-láske.


Čomu sa
momentálne
venujem

LOONA DANCE®

Už dávno nepracujem v kancelárii a mojou prácou je lektorovanie LOONA DANCE® večerov a celodenných seminárov. V koncepte tohoto tanca som sa našla, stal sa mojou životnou a pracovnou cestou. Som jeho fanúšičkou a šíriteľkou od chvíle, keď som sa o ňom prvý krát dopočula a „ochutnala ho“. Hľadala som niečo, čo spája všetko to, čo som sa v živote naučila a našla som LOONA DANCE®. Som šťastná, že ho môžem ako jedna z prvých akreditovaných lektoriek prinášať ženám aj na Slovensko.

Po siedmich rokoch som získala licenciu na otvorenie Loona Dance Academy – školy pre výcvik slovenských lektoriek Loona dance, kde som riaditeľkou a garantkou výcviku.

Ženské semináre

Okrem toho som už niekoľko rokov lektorkou ženských seminárov a kruhov spojených s poznávaním sily a skutočnej podstaty ženy. Moja práca je zameraná na spoznanie darov ženskej premenlivosti cez pochopenie zákonitostí mesačnej cyklickosti a jej uplatnenia v každodennom živote.

Projekt „Oáza Ženy“

Som autorkou projektu Oáza Ženy, v rámci ktorého organizujem workshopy s názvom „4 tváre ženy – premenlivosť ako náš dar“. Pracujem pritom s tvorivými pohybovými cvičeniami, cvičeniami na obnovenie kontaktu s maternicou, panvovým dnom, spontánnym tancom, hlasom, relaxáciou, meditáciou a jednoduchými ženskými rituálmi.

Individuálne sprevádzanie
Ako sprievodkyňa Novej Zeme ponúkam individuálne sprevádzanie – prácu s individuálnymi blokmi, strachmi, presvedčeniami brániacimi v žití vlastnej sily, vnútornej slobody, zdravia a šťastia.

Objavte v sebe
podstatu svojej
ženskosti

Ak máte záujem o moje služby alebo potrebujete konzultáciu, budem veľmi rada, ak ma budete kontaktovať.