Detialy štúdia a registrácia

Termíny a ostatné detaily pre rok 2024/2025 budú včas zverejnené.

 

Štúdium je celkovo v rozsahu 180 výukových hodín a je rozdelené na 2 semestre:

1. semester

február 2024 – jún 2024
– sebarozvojová a sebapoznávacia zážitková časť

Termíny (budú upresnené):

1. seminár – 02/2024
(piatok 18.30 – 21.30 hod., sobota 10. – 18. hod., nedeľa 10. – 13. hod.)
2. seminár – 03/2024
(piatok 18.30 – 21.30 hod., sobota 10. – 18. hod., nedeľa 10. – 18. hod.)
3. seminár – 04/2024
(piatok 18.30 – 21.30 hod., sobota 10. – 22. hod., nedeľa 10. – 13. hod.)
4. seminár – 05/2024
(piatok 18.30 – 21.30 hod., sobota 10. – 18. hod., nedeľa 10. – 18. hod.)
5. seminár – 06/2024
(piatok 18.30 – 21.30 hod., sobota 10. – 22. hod., nedeľa 10. – 13. hod.)

2. semester

august 2024 – december 2024
– sebarozvojová časť + výuková časť/ tréning

Termíny (budú upresnené):

1. seminár – 08/2024
(piatok 18.30 – 21.30 hod., sobota 10. – 18. hod., nedeľa 10. – 18 hod.)
2. seminár – 09/2024
(piatok 18.30 – 21.00 hod., sobota 10. – 21. hod., nedeľa 10. – 16 hod.)
3. seminár – 10/2024
(piatok 17.00 – 21.00 hod., sobota 10. – 18. hod., nedeľa 10. – 18 hod.)
4. seminár – 11/2024
(piatok 18.30 – 21.30 hod., sobota 10. – 18. hod., nedeľa 10. – 18 hod.)
5. seminár – 12/2024
(piatok 18.30 – 21.30 hod., sobota 10. – 18. hod., nedeľa 10. – 18 hod.)

Júl 2024 – študijné obdobie literatúry

Január 2025 – cvičné lekcie Loona dance/skupinová prax – jedna skúšobná skupina = jeden deň cez víkend na základe vzájomnej dohody

V období august – december 2024 absolvovať v cene školného:
– 2x náčuv/hospitačná lekcia Loona dance – 4 hodiny pri lektorkách LD (podľa dohody)
– tréning LD – domáca prax

Extra individuálna prax/tréning:

– nie je v cene školného a je výrazne odporúčaná, záleží na osobnej praxi, tanečnej skúsenosti a schopnostiach študentky

– rozvíjať počas študijného roka tanečnú prax, tréningy a prácu s hlasom. V prípade záujmu dodáme kontakty na tanečných a hlasových lektorov.

Január 2025 – písomné a praktické skúšky, vyhodnotenie písomne ​​do konca januára 2025.

Február 2025slávnostné odovzdanie certifikátu – Lektorka Loona dance alebo absolventského certifikátu Lunárna tanečnica a Slávnostný zasväcovací rituál pre všetky absolventky do Lunárnej tanečnice.

Školská účasť a vydanie certifikátu:
po absolvovaní oboch semestrov – min. 90% účasti, hospitačných lekcií a po úspešnom zakončení praktických a písomných skúšok je vydaný certifikát lektorka Loona dance s licenčnou zmluvou na 5 rokov s možnosťou predĺženia.

Miesto výuky:

Pravidelná výuka 1 víkend v mesiaci prebieha na dvoch miestach:

 • Niyama Yoga Studio, Horná 14, 974 01  Banská Bystrica
 • Yoga House, Panenská 33, 811 03  Bratislava

V mieste výuky je umožnený nocľah za … € / os. vo vlastnom spacáku, k dispozícii matrac, sprcha, kuchynka

Prípadné otázky na emaily: info@loonadance.sk

Kapacita študentiek je obmedzená na 22 žien.

Cena za štúdium:

Školné 1. a 2. semestra s licenciou na Loona dance:

V prípade úhrady celej čiastky naraz je cena … €
V prípade úhrady na splátky (8 x … €) je cena … €

Školné iba 1. semestra: €
Možná platba na splátky (1 x … € a 3 x … €).

V prípade dodatočného rozhodnutia pre celú výuku doplatok za 2.semester: €.
Možná platba na splátky (4 x … €).

Uzávierka prihlášok je 31.12. 2023 alebo obsadenosťou výcviku.

Spôsob platby:

Záväzná rezervácia prebieha úhradou rezervačnej zálohy … € ihneď po prihlásení na bankový účet Fio banka a.s.:

SK73 8330 0000 0023 0203 8863
SWIFT: FIOZSKBAXXX

Školné je možné hradiť max. 8-mi splátkami.

V prípade úhrady celej čiastky školného naraz je po odrátaní registračnej  zálohy školné splatné do 31.12.2023 vo výške … €.

Storno podmienky:

V prípade zrušenia svojej účasti je storno poplatok 30% zo zaplatenej čiastky rezervačnej zálohy.

V prípade zrušenia svojej účasti menej ako 1 mesiac pred konaním výcviku, je storno poplatkom celá rezervačná čiastka, a to bez ohľadu na dôvody zrušenia.

V prípade, že účastníčka nájde za seba náhradníčku, zaplatená čiastka je do 30-tich dní vrátená späť, znížená o storno poplatok vo výške 20 € za organizačné a účtovné úkony.

Zrušenie účasti je možné iba písomne emailom na info@loonadance.sk.

Viac o podmienkach štúdia nájdete vo Všeobecných podmienkach účasti a v Dohode o štúdiu na LDA, ktorá Vám bude poslaná po zaslaní vyplneného Registračného formulára.

Po prihlásení Vám bude zaslaný študijný plán, faktúra a iné.

Nová cesta začína
rezerváciou vášho miesta
pre študijný rok 2024/2025

Ak máte záujem o štúdium, vyplňte všetky potrebné údaje a my sa vám ozveme späť s potvrdením vašej registrácie.

  Vaše meno a priezvisko, titul (povinné):
  Váš e-mail (povinné):
  Telefónne číslo (povinné):
  Dátum narodenia (povinné):
  Miesto a čas narodenia (povinné):
  Adresa trvalého bydliska (povinné):
  IČO/DIČ:
  Fakturačná adresa pokiaľ nie je rovnaká ako adresa trvalého bydliska:
  Súčasné povolanie (povinné):
  Dosiahnuté vzdelanie (povinné):
  Zdravotný stav (povinné):
  Mám záujem o(povinné):