Lektorský zbor
školy Loona Dance Academy

Jana Kečkéšová

7 ročná akreditovaná lektorka Loona dance a absolventka Loona Dance Academy – Master, tanečnica zážitkového tanca, organizátorka ženských workshopov pre ženy a ženských kruhov, individuálna sprievodkyňa žien Novej Zeme, riaditeľka školy a garantka výcviku na základe podlicencie na koncept: Lektorský výcvik Loona dance. 

V LDA výuka Loona dance a Tanec Luny, vedenie tanečných lekcií, téma vedomého ženstva, prednášky, rituály a i.

Nina Menkynová

psychoterapeutka v rodinných a partnerských vzťahoch, sprievodkyňa v období životnej transformácie, koučka, lektorka, publicistka, certifikovaná absolventka systemických, rodinných a firemných konštelácií, milovníčka a učiteľka vinyasa yogy, bývalá reprezentantka v modernej gymnastike

V LDA téma krízová intervencia, spirituálna psychológia a psychospirituálna kríza, bodywork, práca s traumami

MUDr. Terézia Stašová

holistická poradkyňa a reflexná terapeutka, sprievodkyňa na ceste k vedomému zdraviu so zameraním na psychosomatické aspekty chorôb, absolventka Lekárskej fakulty UK v BA, homeopatička a aromaterapeutka

V LDA téma psychosomatická gynekológia, antikoncepcia, anatómia a funcie ženských orgánov, reflexná terapia, aromaterapia a fytoterapia

Kristína Dubajová

kňažka Živeny a Libuše, sprievodkyňa ženských kruhov, seminárov a prechodových obradov pre ženy, lektorka pohybového vzdelávania detí, vedomej prípravy na materstvo a rodičovstvo, tantra jógy, vedie výcvik kňažiek na Slovensku, absolventka konzervatória – spev, autorka CD albumov

V LDA práca s hlasom a dychom, otváranie hlasu

MgA. Liliana Fibigerová

astropsychológia, systemické konštelácie

V LDA astroprednáška ženské a mužské archetypy, polarity ženstva, svetlo a tieň

Mgr. Slávka Pariláková

certifikovaná lektorka Cyklickej ženy® , transformačná koučka s vášňou k príbehom, sprievodkyňa žien ich ženským svetom. Hlavné témy jej práce sú: Šťastná žena, Harmonický domov a Láskyplné vzťahy. Prepája cyklickosť s každodenným životom v jeho rozmanitých podobách.

V LDA výuka cyklickosť ženy a cyklický time management, archetypy a príroda v ženskej cyklickosti

Ing. Michaela Schusterová

certifikovaná lektorka Školy panvového dna, akreditovaný terapeut metódy CESTA, sprievodkyňa ľudí pre život v ľahkosti a osobnej sile a zavinovacím rituálom

V LDA výuka cvičenie panvového dna metódou 3×3

Ing. Šárka Nováková

sprievodkyňa ženských kruhov, svadobných rituálov, podnikateľka, koučka v oblasti vízie,talentov,lektorka tantry medzinárodnej školy The Art of Being

– v LDA sprevádzanie tématikou vízia, dary, jedinečnosť, poslanie

Jana Vaculčiaková

lektorka, konzultantka, terapeutka, riaditeľka OZ Súlad, školiteľka pre prácu s podpornými skupinami a lektorské činnosti, sprievodkyňa pri rozvíjaní talentov a schopností

V LDA téma základy vedenia ženských skupín a skupinovej práce, dynamika a bezpečie skupiny, strachy, inšpirácie pre vedenie a techniky skupinovej práce

Ing. Lucia Hliboká, PhD. - Kalila

lektorka tanečných kurzov a profesionálna tanečnica orientálneho brušného tanca, choreografka

V LDA výuka orientálny tanec a držanie tela