Loona dance academy
Konečne už aj na Slovensku.

ročná škola pre ženy s certifikáciou „Lektorka Loona dance“.

Zážitkový tanec, prednášky a workshopy osobnostného a spirituálneho rozvoja

Oslava zdravých ženských kvalít ako potrebné včlenenie do dnešnej spoločnosti

Kľúčové hodnoty – sloboda, skutočnosť, láska, radosť a súlad (vzájomnosť)

Rozvoj vedomej ženskosti, tvorivosti a jedinečnosti ženy prostredníctvom Loona dance

Lucie
Loona

Tanečný koncept Loona dance vznikol v roku 2011 a jeho autorkou je Lucie Kupcová s umeleckým menom Lucie Loona

  • zakladateľka a riaditeľka Loona Dance Academy, s.r.o., autorka Loona Dance, školiteľka, mentorka, tanečná koučka a facilitátorka ženských skupín, organizátorka šamanských tanečných akcií
  • 12 rokov sprevádza ženy osobným a spirituálnym rozvojom, tiež matka obľúbeného projektu Dance To Ecstasy a Djka.

Loona dance prichádza na Slovensko

Loona dance sa stal čoskoro obľúbeným tanečným večerom pre ženy a veľmi rýchlo sa rozšíril. Vysoká návštevnosť lekcií, kurzov a vzrastajúci záujem o vyučovanie tohto tanca aj mimo Prahy viedlo k myšlienke vyškoliť nové lektorky Loona dance, tzv. Lunárne tanečnice, aby mohli ďalej šíriť tento tanec po ČR, SR aj v zahraničí. V roku 2013 tak vznikla prvá škola zážitkového tanca pre ženy s akreditovanou výučbou od MŠ ČR – Loona Dance Academy, s.r.o.

Od roku 2013 absolvovalo štúdium Loona Dance Academy cca 200 študentiek, z ktorých zhruba polovica bola akreditovaná a úspešne pôsobila alebo stále pôsobí ako lektorky Loona dance v ČR, SR aj v západnej Európe. Škola inšpirovala mnoho žien a Loona dance sa pre mnohých stal základom alebo odrazovým mostíkom pre ich novú budúcu prácu.

V roku 2021 bolo sprístupnené štúdium Loona Dance Academy – MASTER pre získanie podlicencie na učebný koncept Lektorský výcvik LOONA DANCE a pre následné otvorenie Loona Dance Academy aj v inej krajine ako ČR. Týmto sa môže ľahšie sprístupniť výuka lektoriek Loona dance aj v iných krajinách a otvoriť cesta väčšiemu počtu žien, ktoré sa chcú stať certifikovanými lektorkami tohto tanečného konceptu, prípadne ich oslovuje iba osobnostný rozvoj vedomej ženy.

Tento ročný Master výcvik som v roku 2021-2022 úspešne absolvovala a po 7 rokoch mojej tanečnej praxe prvej akreditovanej slovenskej lektorky Loona dance sa môžem v tejto chvíli ujať otvorenia prvého ročníka LOONA DANCE ACADEMY 1-12/2023  na Slovensku.

Želám tomuto jedinečnému tanečnému projektu veľa úspechov a veľa nových úspešných a jedinečných lektoriek – tanečníc aj na Slovensku.

Jana Kečkéšová
akreditovaná lektorka LD Master

Chcem sa stať lektorkou Loona Dance

V prípade záujmu o absolvovanie kurzu vyplň krátky registračný formulár a ja sa ti ozvem a rada poskytnem ďalšie informácie.