Will you attend?

Please let us know if you're coming or not

The most important for us is to share our love with our friends

The Groom

19 Maypole Crescent
Ilford, L6 2UJ

800 283 8292

The Bride

1077 Layman Court,
10001, New York

646 312 6838

Location Ivory Hotel

Dinner

Sunday, 26 September ‘22

Wedding

Sunday, 27 September ‘22

Brunch

Sunday, 28 September ‘22

  Vaše meno a priezvisko, titul (povinné):
  Váš e-mail (povinné):
  Telefónne číslo (povinné):
  Dátum narodenia (povinné):
  Miesto a čas narodenia (povinné):
  Adresa trvalého bydliska (povinné):
  IČO/DIČ:
  Fakturačná adresa pokiaľ nie je rovnaká ako adresa trvalého bydliska:
  Súčasné povolanie (povinné):
  Dosiahnuté vzdelanie (povinné):
  Zdravotný stav (povinné):
  Mám záujem o(povinné):